HØSTFEST2008
MORTENSAFTEN 2009
CYKELLØB 2011
RENOVERING OG INDVIELSE AF SPORTSPLADS 2012"
JULEMARKED 2012
JULEBANKO 2012
SANKT HANSAFTEN 2013
LUCIA-OPTOG OG JULETRÆ 2013
SANKT HANSAFTEN 2014